Disclaimer

De inhoud van deze website, met betrekking tot teksten, afbeeldingen en ideeën zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik ervan is alleen na schriftelijke toestemming toegestaan.

Met grote zorg is de inhoud van deze site samengesteld door de informatie zo nauwgezet en juist  mogelijk weer te geven. Desondanks is het mogelijk, dat er zekere onvolkomenheden aangetroffen worden, waarvoor Goroesi in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden kan worden voor welke directe of indirecte schade, die verband zou kunnen hebben met de informatie op deze site.

Het  staat u niettemin vrij om ons van eventuele fouten op de hoogte te brengen. Ook aanvullingen en opmerkingen nemen we graag tot ons.

Goroesi neemt zich het recht voor om, zonder aankondiging en/of toestemming vooraf, de inhoud aan te passen en te wijzigen.

Ter aanvulling van bovenstaande willen wij u verwijzen naar de Algemene Voorwaarden op deze website.